PROJEKTI


2022 ,,Budi i ti mladi aktivista"
2022 „Podrška deci i mladima sa intelektualnim teškoćama“
2021 ,,Zdravi i u pokretu"
2021 ,,Kompetencijama do kvaliteta života"
2021 ,,Čuvari novogodišnjih želja"
2021 ,,Kreativni kutak"
2021 ,,Sami krojimo svoju budućnost"
2020 “Bezbednost svakog deteta je jednako važna”
2020 Podrška Solidarnog fonda Erste fondacije
2020 Naš odgovor na Covid 19
2020 Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju u Opštini Žitište
2020 ,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta”
2020 "Učestvuj, promeni"
2019 ,,Savetodavno- terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice”
2019 ,,Savetnik za zapošljavanje uz podršku OSI”
2019 ,,Ne isključuj me”
2019 ,,Stanovanje uz podršku u cilju prevencije institucionalizacije OSIT“
2019 "Budi i ti Deda Mraz"
2019 GreeNet-ERASMUS
2019 ,,Novi život starih stvari uz trotočkaš mali“
2019 Nastavak pružanja usluge ,,Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom”
2019 ,,Razvij(a)mo potencijale“
2018 ,,Mladost mi je sve-Ne isključuj me!”
2018 „Kroz radno-okupacione aktivnosti do potpune integracije OSIT“
2018 „Pružanje usluge pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama i autizmom“
2017 "Samozastupanje-Hajde da probamo to!"
2017 "Frendovanje-Novi izazovi"
2017 "Pomoć u kući za decu, mlade i odrasle OSIT"
2017 "Aktivan početak"
2016 "Imam i ja svoje mesto"
2016 „Pomoć u kući za OSIT“
2016 Opremanje multifunkcionalnog prostora za aktivnosti za osobe sa intelektualnim teškoćama
2016 "Knjiga otisaka"
2016 „Mala kućna zajednica“ -Stanovanje uz podršku kao prevencija institucionalizacije
2016 “Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji”
2015 "Točak se okreće"
2015 Opremanje Radnog centra
2015 «Razvoj i unapređenje usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom»
2015 "Uspostavljanje usluga terapijskih aktivnosti za decu i mlade sa autizmom i srodnim stanjima"
2015 "Mala kućna zajednica"
2015 "Nova škola ili časovi u deset dimenzija"
2015 "Hajde da se frendujemo"
2015 „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
2015 Samozastupanje – Pokaži da znaš – pokaži kako!
2015 Servis za ranu intervenciju
2014 Čuvari šarenih niti
2014 Budi deo nas
2014 Znam da mogu da radim
2014 Život je lep
2014 Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno
2014 Unapređenje usluge stanovanje uz podršku
2014 Uspešni fandrejzing-Nabavka mašine za izradu kartonskih kutija
2014 Lokalna inicijativa-Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom
2014 Ja bih to ovako
2014 Pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama