VEST
2019
GreeNet-ERASMUS
Projekat  pod nazivom “GreeNet“  je započet 2019 i trajaće do 2021. god.
“Gree
Net“ želi da kreira rešenje sa ciljem da se izradi kurs za stručnu kvalifikaciju u hortikulturi koristeći bežične senzore koji bi služili kao pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama kako bi se smanjila potreba za nadzorom  nad ovom populacijom.
Projekat takođe ima za cilj da reši pitanja stručne obuke za osoblje koje radi sa osobama sa intelektualnim teškoćama. Polaznici će biti postojeće osoblje partnerskih organizacija.
Pored našeg Udruženja, na realizaciji projeka učestvuju i partnerske organizacije iz više zemalja .
Nosilac projekta je neprofitna organizacija iz Grčke  “To Ergastiri“. Ergastiri će obučiti 10 ljudi sa intelektualnim teškoćama, a koji su članovi partnerskih organizacija, za obavljanje poslova u baštama koje su opremljenje pomoćnim tehnološkim pomagalima.
Partneri na projektu su: 
Udruženje "Na pola puta",
“Omega Technology“ iz Grčke,
“Ljudska univerza Velenje“ iz Slovenije,
"CCC“ sa Kipra, 
Societa italiana disabiliti maganer“ iz Italije, i 
“The Agricultural Reasearch Institute (ARI)“  - kipranski insitut za poljoprivredu. 
Partneri će biti zaduženi za različite oblasti za koje su usko specijalizovane, a odnose se na projektne aktivnosti.
Između ostalog, naše Udruženje će pripremiti i prevesti priručnik koji će biti usmeren na razvijanje osnovnih agrikulturnih veština, a koji će biti prilagođen za osobe sa intelektualnim teškoćama. Priručnik če biti preveden i na grčki, italijanski i slovenački.