VEST
2022
Razmisli pre nego što klikneš

Projekat „Razmisli pre nego što klikneš“ ima za cilj edukaciju 20 mladih sa intelektualnim teškoćama i autizmom sa teritorije Grada Pančeva, uključujući i mlade iz drugih organizacija, za bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža kroz niz radionica koje će ih osnažiti i koje će im dati alate potrebne za izbegavanje rizičnog ponašanja i rizičnih situacija u kojima se mogu naći kao aktivni korisnici društvenih mreža i interneta.

Osobe sa intelektualnim teškoćama, bez obzira na teškoće koje imaju, aktivni su korisnici interneta i društvenih mreža. Baš zbog svojih teškoća predstavljaju laku metu i potencijalne žrtve sajber nasilja, trgovine ljudima, internet prevara i sl.

Radionice će biti prilagođene potrebama i kapacitetima osoba sa intelektualnim teškoćama, realizovaće se jednom nedeljno i obuhvatiće 4 glavne teme važne za bezbedno korišćenje interneta.

Tokom 2020. Udruženje „Na pola puta“ je realizovalo projekat „Mladi sa invaliditetom u svetu interneta“ zajedno sa Crvenim krstom Pančevo, gde su nastali materijali koji će se koristiti u ovom projektu. Kako je prošlo gotovo dve godine, mišljenja smo da je od izuzetne važnosti da se ovakva tema, pogotovo kada je reč o populaciji osoba sa intelektualnim teškoćama, obrađuje svake godine i u  kontinuitetu, te obogati novim aktuelnim sadržajima i izazovima kako bi se postigli maksimalni efekti i rezultati.

Projekat „Razmisli pre nego što klikneš“ podržan je preko Konkursa za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2022. godinu.