PROJEKTI 2020


2020 Pokreni krug darivanja
2020 Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2020. godinu
2020 Bezbednost svakog deteta je jednako važna
2020 Podrška Solidarnog fonda Erste fondacije
2020 Naš odgovor na Covid 19
2020 Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju u Opštini Žitište
2020 Javni rad za osobe sa invaliditetom 2020
2020 Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta
2020 Učestvuj, promeni!