VEST
2022
Javni rad za osobe sa invaliditetom 2022

U toku 2022.godine Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Kao i prethodnih godina, Udruženje „Na pola puta“ je zaposlilo 3 izvršioca, sa kojima je potpisan ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Javni rad je realizovan pod nazivom „Podrška osobama sa intelektualnim teškoćama i autizmom“, a oblast sprovođenja se odnosila na socijalnu zaštitu i humanitarni rad. U toku realizacije pružana je podrška za 15 korisnika usluga socijalne zaštite i njihovim porodicama, na teritoriji Opštine Pančevo, u trajanju od 4 meseca.

Angažovano je tri osobe sa invaliditetom (intelektualnim teškoćama) koje imaju iskustva u pružanju podrške drugim osobama sa invaliditetom, a kojima su podršku u realizaciji svojih radnih zadataka pružale kolege iz Udruženja „Na pola puta“.

Postojanje usluga socijalne zaštite omogućava pre svega da se osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama omogući ravnopravan suživot u lokalnoj zajednici i predupredi njihova institucionalizacija i odvajanje od porodice i načina života na koji su navikli.

Udruženje „Na pola puta“ zapošljavanjem osoba sa invaliditetom pruža podršku unapređenju njihovog položaja na tržištu rada i ekonomskog osnaživanja u cilju poboljšanja njihovog ravnopravnijeg položaja u društvu.