VEST
2015
Uspostavljanje usluga terapijskih aktivnosti za decu i mlade sa autizmom i srodnim stanjima
Cilj projekta je pokretanje  usluga  za ranu intervenciju i terapiju za osobe sa autizmom i srodnim stanjima.

Projekat se bavi finalnim opremanjem i nabavkom dodatne neophodne opreme, kao i edukacijom stručnjaka za pružanje terapijskih usluga namenjenih navedenoj populaciji ali i opštoj populaciji (senzorna integracija, neurofidbek i psihomotorna reedukacija).Projekat predviđa i pokretanje usluge  nakon finalnog opremanja. 

Projekat podržao Grad Pančevo,Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja