VEST
2014
Čuvari šarenih niti
Tokom projekta nabavljena je mašina za šivenje i vez, te održane obuke za stručne saradnike i roditelje. Obuci je prisustvovalo 5 saradnika i dva roditelja. Obuka je trajala dva dana. Nakon završene obuke saradnici su obučili mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, njih devetoro. Roditelji i saradnici su prošli i kroz obuku za rad na razboju a stečena znanja i iskustva preneli su korisnicima.

Svakodnevno u periodu od 9-13 časova održavane su radionice u okviru Radnog centra gde su korisnici imali prilike da utvrde i usavrše stečene veštine i znanje.
Na osnovu IPU (individualnog plana usluge) koji je sačinjen za svakog korisnika, realizovale su se aktivnosti uz podršku radioničara i defektologa.

Promocija proizvoda organizovana je u okviru Grin dejs festivala i na Novogodišnjem bazaru. Korisnici su tada imali prilike da promovišu svoje proizvode i da doprinesu očuvanju i negovanju starih zanata potvrđujući da ovako izrađeni predmeti imaju svoju upotrebnu vrednost i plene svojom lepotom.

Sa ovim radionicama će se nastaviti i nakon realizacije projekta, budući da ovakve aktivnosti veoma pogoduju populaciji sa intelektualnim teškoćama, ali i da imaju značaj za očuvanje kulture i identiteta regiona pa i šire.
 
Projekat je podržao grad Pančevo.