VEST
2016
Imam i ja svoje mesto
Tokom projekta realizovane su radionice samozastupanja za osobe sa intelektualnim teškoćama ali i sa mladima iz opšte populacije. Tokom trajanja projekta jednom nedeljno, organizovane su radionice koje su obrađivale različite teme.  
 Obrađivale su se teme koje se odnose na ljudska prava, na sliku o sebi, teme vezano za razvoj samopouzdanja i ostale teme važne za razvoj kvalitetne osobe. 
Teme su se obrađivale kroz interaktivan radioničarski rad. Svi učesnici na radionicama su učestvovali i sa grupom razmenjivali svoja iskustva i nedoumice. Učesnici su tokom radionica značajno napredovali u oblasti ma koje su se pokazale važne za kvalitetan život mlade osobe. Saradnja osoba sa intelektalnim teškoćama i mladih je bila na zavidnom nivou. 
Tokom radionica prikupljao se materijal za izradu pripručnika o samozastupanju, o ljudskim pravima i primerima dobre prakse iz ove oblasti. Zajedničkim delovanjem mladih OSIT i mladih iz opšte populacije materijal je obrađen, odabran je adekvatan sadržaj koji je prilagođen osobama sa teškoćama i modifikovan u formu lakoj za čitanje (u prilogu).
Putem ovog Priručnika ostale OSIT  će moći da se informišu o temama koje su za njih važne, na njima prilagođen način.
U decembru mesecu radionici su prisustvovali predstavnici Zaštitnika građana Republike Srbije  koji su učesnicima predstavili ovaj državni organ, način rada i kada i za šta mogu da se obrate. 

Projekat podržao Grad Pančevo