PROJEKTI 2019


2019 Savetodavno - terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice
2019 Savetnik za zapošljavanje uz podršku OSI
2019 Ne isključuj me
2019 Stanovanje uz podršku u cilju prevencije institucionalizacije OSIT
2019 Budi i ti Deda Mraz
2019 GreeNet-ERASMUS
2019 Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2019. godinu
2019 Novi život starih stvari uz trotočkaš mali
2019 Nastavak pružanja usluge "Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom"
2019 Razvij(a)mo potencijale