VEST
2022
Inkluzija je svima važna

Inkluzija je proces koji se mora posmatrati kao neprestano traženje boljih načina reagovanja na različitost, a cilj inkluzije je uklanjanje svih vidova barijera i diskriminacije, koje se odnose na pol, nacionalnu pripadnost, versko i socioekonomsko poreklo, sposobnosti, zdravstveno stanje ili bilo koje drugo lično svojstvo pojedinca, kao i omogućavanje društvene kohezije. Značajnu ulogu u inkluziji ima društvo u celini, počevši od pojedinca, porodice, prijatelja, škole, do udruženja građana, institucija i organizacija.

Iako određeni deo društva ne prepoznaje značaj inkluzije, Grupa za samozastupanje Pančevo želi da ukaže na benefite koje će društvo u celini imati kada prihvati sve svoje članove, bez obzira na različitosti. Marginalizovane društvene grupe, kao što su osobe sa invaliditetom, često ne žele ili ne znaju na koji način mogu da komuniciraju sa građanima i ukažu na svoj položaj u društvu.

Kao Grupa za samozastupanje Pančevo želimo da preuzmemo inicijativu i pokrenemo dijalog sa lokalnom zajednicom, da kroz inkluzivne radionice organizujemo druženja sa sugrađanima, kako bi ih upoznali sa značajem inkluzije, načinima na koje oni mogu da doprinesu kreiranju inkluzivnog društva u kome su svi njeni članovi jednaki, a istovremeno da doprinesemo učenju novih veština i razvoju postojećih, u cilju osamostaljivanja osoba sa intelektualnim teškoćama.

Društvene grupe koje će učestvovati na radionicama su: predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici poslovnog sektora, institucija, mladi i deca,... Na taj način, upoznaće se sa pravim značajem inkluzije za osobe sa invaliditetom ali će imati priliku da sami dalje promovišu socijalnu inkluziju svih marginalizovanih društvenih grupa.

Oslikavanje cegera koje su sašili samozastupnici, simbolično će predstavljati socijalnu koheziju različitih društvenih grupa koje se zalažu za inkluziju. Promovisaće individualne razlike koje postoje, tako što će svaki učesnik moći da iskaže svoju individualnost i kreativnost oslikavanjem cegera.

Projekat traje 6 meseci, uključuje 20 osoba sa intelektualnim teškoćama i oko 80  građana naše lokalne zajednice. Inkluzivne radionice sa građanima održavaju se jednom mesečno, a voditelji radionica su osobe sa intelektualnim teškoćama.

 

Projekat realizuje Grupa za samozastupanje Pančevo, uz finansijsku podršku Lokalne fondacije Pančevo i Trag fondacije.