VEST
2015
Razvoj i unapređenje usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom
Projekat predviđa razvoj i unapređenje usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, na teritoriji Opštine Pančevo (uključujući i naseljena mesta). Usluga Pomoć u kući pomaže da se porodice osnaže u svom svakodnevnom funkcionisanju, da se poboljša kvalitet života tih porodica i da se spreči potencijalna institucionaliacija osobe sa invaliditetom, usled nemogućnosti porodice da na adekvatan način odgovori potrebama te osobe.

Projekat podržao grad Pančevo i Ministartsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja