VEST
2021
Nagrada J=DNAKI 2021 u inovativnom/inkluzivnom programu

Upravni odbor Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS i Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja RS jednoglasno su izabrali pobednike konkursa J=DNAKI za 2021. godinu.

U kategoriji „J=DNAKI u inovativnom/inkluzivnom programu“ izabrano je Udruženje „Na pola puta“ za realizaciju programa „Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta“.

Nagrada je uručena u Gradskoj upravi Pančevo, uz prisustvo predstavnika lokalne samouprave i predstavnika drugih organizacija koja se bave osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Pančeva.

Cilj projekta bio je edukacija i osnaživanje mladih sa intelektualnim teškoćama za adekvatno korišćenje interneta putem publikacija i edukativnih radionica/obuka.

Ciljnu grupu činile su mlade osobe sa intelektualnim teškoćama, koje su aktivno učestvovale u ovom projektu i to kroz dva modaliteta. Prvi kao direktni učesnici-predavači na obukama i autori publikacije i plakata, a drugi kao učesnici obuka. Mladi sa intelektualnim teškoćama, autori publikacije, članovi su Grupe za samozastupanje Pančevo, koju je osnovalo Udruženje.

Realizovane aktivnosti su doprinele ostvarivanju sledećih rezultata:

- Kreiran je programa obuke prilagođen osobama sa intelektualnim teškoćama o bezbednom korišćenju interneta;

- Održano je 5 obuka u gradovima: Pančevo, Subotica, Srbobran, Vršac i Kovačica na kojima je bilo 70 učesnika, mladih sa intelektualnim teškoćama;

- Kreirana je publikacije o bezbednom korišćenju interneta za osobe sa intelektualnim teškoćama u formatu lakom za čitanje, koji je distribuiran udruženjima/institucijama koje pružaju podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na teritoriji Srbije;

- Informisane su porodice, stručnjaci i javnost o bezbednom korišćenju interneta, gde je 13 stručnih radnika obučeno za pružanje podrške osobama sa intelektualnim teškoćama u korišćenju interneta, kao i oko 80 roditelja/staratelja.

Obe ove grupe mladih sa intelektualnim teškoćama pokazale su zadovoljstvo, kreativnost i zalaganje prilikom kreiranja navedenih sadržaja ali i kroz kvizove znanja na obukama. Svoje zadovoljstvo su potvrdili popunjavanjem evaluativnih upitnika nakon obuke u kome su iskazali visok stepen zadovoljstva načinom obrade teme i predavačima. Samozastupnici koji su bili autori publikacije i predavači na obukama, svoje zadovoljstvo učešćem su podelili sledećim rečima:

A.V.“Stekli smo veliko iskustvo na radionicama i dok smo pravili priručnik. Svi smo naučili kako pravilno da se ponašamo na internetu i šta treba da uradimo kad nam neko nepoznat šalje neumesne poruke.“

A.S. „Na radionicama sam učila kako pravilno da koristim internet. Radionice su mi značile jer sam mogla da uvidim korisne stvari, ali i one loše koje ljudi ne bi trebalo da rade na internetu.“

Inovativnost i inkluzivnost projekta ogleda se u: temi i sadržaju obuke koja do sada nije obrađivana za ovu ciljnu grupu, na uključivanju mladih sa intelektualnim teškoćama u rešavanje velikog problema sadašnjice koji utiče i na njih. Projekat “Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta” je koncipiran tako da aktivno uključuje osobe sa intelektualnim teškoćama u proces kreiranja obuke, publikacije i plakata ali i njihovog ravnopravnog učešća na poziciji predavača na obukama.