VEST
2019
Razvij(a)mo potencijale

Projekat “Razvij(a)mo potencijale” započet je krajem 2018. i završen u junu 2019. godine uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projektom su organizovane različite aktivnosti koje su namenje deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, a koje doprinose njihovom psiho-fizičkom razvoju, poboljšanju kvaliteta odrastanja i socijalizaciji, kao i povećanju osetljivosti građana  za prava i potrebe ove ciljne grupe. Ideja projekta je da se kroz razne aktivnosti organizuje individualan i grupni rad sa decom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama i to kroz: individualni rad sa defektologom, muzičke radionice, sportsko-rekreativne radionice i savetodavnu podršku roditeljima kroz rad Roditeljskog kluba. Pored uticaja na psihomotorni razvoj i socijalizaciju, razvio se osećaj za rad i pravila u grupi i osećaj za druge što predstavlja osnovu za kvalitetniji život u zajednici.