STANOVANJE UZ PODRŠKU
Kako je Republika Srbija u procesu deinstitucionalizacije usluga socijalne zaštite, stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom predstavlja alternativu ranijem institucionalnom zbrinjavanju. Stanovanje uz podršku omogućava osobama sa intelektualnim teškoćama koje dolaze iz primarne porodice ili hraniteljske porodice da ostanu u svojoj lokalnoj zajednici blizu porodice i prijatelja u skladu sa svojim godinama i potrebama.

Osnovni ciljevi ove usluge su unapređenje kvaliteta života, podizanje nivoa samostalnosti, stvaranje mogućnosti za učešće u aktivnostima društvene sredine i ostvarivanje prava na život u zajednici.

Usluga stanovanje uz podršku podrazumeva da osobe sa intelektualnim teškoćama žive samostalno, uz podršku stručnog tima, u stanovima koji se nalaze u naseljenim mestim, u skladu sa svojim godinama, potrebama i mogućnostima.

Udruženje „Na pola puta“ je licencirani pružalac usluge stanovanje uz podršku od 2014. godine, a uslugu pruža kontinuirano od 2006.

Ovom uslugom Udruženje teži da unapredi kvalitet života osoba sa intelektualnim teškoćama. Pored podrške koju pružaju članovi stručne službe ( defektolozi, psiholozi, socijalni radnici...) naglasak je stavljen na obezbeđivanje prirodne podrške koju na nenametljiv način pružaju roditelji, komšije, poslodavci, i zajednica uopšte. Razvojem mreže prirodne podrške javnost se upoznaje sa osobama sa teškoćama, sa njihovim kapacitetima i potencijalima, što doprinosi otklanjanju stereotipa i predrasuda koje postoje.

Kroz različite aktivnosti koje se organizuju korisnicima se omogućava:

da provedu što više vremena u društvenoj zajednici
podstiče se bogatiji kulturni i socijalni život (posećuje se pozorište, bioskop, koncerti, muzej, kafići...)
neguje se učešće u sportsko-rekreativnim aktivnostima (odlazak na jahanje, kuglanje, klizanje, bazen, zumbu, fitnes..)
unapređuju se veštine kao što su čitanje, pisanje, svakodnevno računanje (odlasci u kupovinu, plaćanje računa...), briga o sebi i o ličnom prostoru, samostalnost i komunikacione veštine.

Svaki korisnik ima lični plan podrške koji je kreiran u skladu sa individualnim mogućnostima i potrebama.

Upravo za uslugu stanovanje uz podršku Udruženje je osvojilo veoma važnu nagradu na konkursu Erste fondacije, za najbolje projekte u oblasti socijalnih inovacija za centralnu i jugoistočnu Evropu 2011.

Usluga se delom finansira iz budžeta grada Pančeva što je samo još jedan veliki pokazatelj da je usluga koju pruža Udruženje uspešna, efikasna i prepoznata.

Udruženje uslugu pruža u tri stambene jedinice u Pančevu, u naseljenim mestima Sodara i Kotež 2, svaka sa kapacitetom od četiri korisnika.