VEST
2019
Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2019. godinu

Grad Pančevo i Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja je putem Zahteva za dodelu sredstava za programe udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2019. godinu finansijski podržao programske aktivnosti Udruženja “Na pola puta”.

Kroz program podržane su mere i aktivnosti iz Strategije razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2014-2018.godine:

• Razvijanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga;

• Razvijanje stanovanja uz podršku u gradu i naseljenim mestima;

• Razvijanje usluga pomoći u kući u gradu i naseljenim mestima;

• Razvijanje usluga za obolele od demencije, Alchajmerove bolesti i autizma;

• Razvoj usluga predaha;

• Afirmiranje primera dobre prakse u procesu inkluzije i društvene integracije osoba iz osetljivih grupa.

 

Takođe, u 2019.godini, Udruženje je realizovalo i posebne ciljeve iz Strategije za unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2007-2015.g.:

Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama;

Unaprediti sistem podrške i usluga usmerenih ka korisniku u skladu sa njegovim potrebama.

Osnažiti porodice osoba sa invaliditetom kroz sistem pružanja adekvatne podrške odgovarajućih servisa i službi koje pomažu integraciju osoba sa invaliditetom u zajednicu.

Obezbediti jednake mogućnosti za rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz razvoj i primenu sistemskih rešenja baziranih na potrebama i sposobnostima.

Poboljšati kvalitet života osoba sa invaliditetom stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju.

Povećati uključenost osoba sa invaliditetom u zajednicu stvaranjem uslova za učešće u kulturnom i sportsko-rekreativnom životu i slobodnim aktivnostima.