VEST
24-10-2023
Završni događaj projekta "Intercultural learning for all"

Dana  24.10.2023. održan je završni događaj projekta "Intercultural learning for all" na kome su prezentovani rezultati projekta.

Ovaj projekat je realizovalo Udruženje „Na pola puta“ u saradnji sa partnerima Savez Sumero  iz Sarajeva i Republicki centar za poddrska na lica so intelektualna poprecenost – PORAKA iz Skoplja.

Prisutni su imali priliku da pogledaju video koji prati aktivnosti projekta i prelistaju „Priručnik o kulturama, diskriminaciji i nenasilnoj komunikaciji“  koji je izrađen na srpskom, bosanskom i makedonskom jeziku. Na sajtu nosioca projekta i partnera, uskoro će se naći priručnik i na engleskom, mađarskom i albanskom jeziku. U sklopu ovog priručnika, koji predstavlja vodič za radionice namenjene osobama sa intelektualnim teškoćama, možete naći i recepte nacionalnih kuhinja Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine koji su predstavljeni u easy to read formatu ili formatu lakom za čitanje, koji je prilagođen osobama sa intelektualnim teškoćama.

Ovaj projekat finansirali su Western Balkans Fund (Fond za zapadni Balkan) i Evropska unija, u okviru Poziva za podnošenje predloga regionalnih projekata „Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“

Posebno hvala SINHRO na nesebičnom ustupanju prostora i dugogodišnjoj saradnji i prijateljstvu.