VEST
05-05-2023
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
U okviru Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, Udruženje "Na pola puta" je zaposlilo tri nove koleginice. 
One su angažovane po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima a njihovi radni zadaci tiču se oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada. Javni rad predviđa pružanje podrške osobama sa intelektualnim teškoćama i autizmom, kao i njihovim porodicama (predviđeno oko 15 korisnika), na teritoriji Opštine Pančevo, u trajanju od 4 meseca.
Usluga podrške osobama sa intelektualnim teškoćama koje se pružaju u okviru Javnog rada, obuhvataju:
- Usluge pomoći održavanja higijene stana korisnika;
- Pomoć u održavanju lične higijene korisnika;
- Pomoć u održavanju higijene odeće;
- Poslovi van kuće (nabavka namirnica, odlazak po lekove, kontakti sa različitim službama – socijalnim, zdravstvenim,...);
- Pomoć u učestvovanju u raznim sportskim, kulturnim, radno okupacionim aktivnostima i manifestacijama u lokalnoj zajednici.
Angažovano je 3 osobe sa invaliditetom (intelektualne teškoće) koje imaju iskustvo u direktnom kontaktu sa drugim osobama sa invaliditetom, a kojima će podršku u realizaciji zadatih poslova pružati stručni tim Udruženja „Na pola puta“ i negovatelj u nekim aktivnostima prilikom direktnog pružanja usluga.