VEST
23-03-2023
Studijska poseta Sarajevu u okviru projekta "Intercultural learning for all"
U periodu od 20.3. do 23.3.2023. posetili smo Sarajevo u okviru projekta "Intercultural learning for all".
Naše samozastupnice su imale priliku da predstave našu zemlju, njenu kulturu, nacionalna i verska obeležja, kao i hranu i prirodne lepote, ali i da nauče o različitim kulturama, običajima i sličnostima i razlikama koje imamo sa svojim komšijama iz Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.
Projekat realizuje Udruženje "Na pola puta" u partnerstvu sa Savez Sumero iz Bosne i Hercegovine i Republicki centar za poddrska na lica so intelektualna poprecenost - PORAKA iz Severne Makedonije.
Tokom studijske posete smo zajednički planirali buduće aktivnosti i potpisali sporazum o saradnji, tako da nas u narednim mesecima čekaju radionice na temu običaja i kulturnih obeležja, nenasilne komunikacije, tolerancije i nediskriminacije i kreiranje priručnika koji će obuhvatiti te teme.
Ovaj projekat finansirali su Western Balkans Fund (Fond za zapadni Balkan) i Evropska unija, u okviru Poziva za podnošenje predloga regionalnih projekata „Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“