VEST
30-06-2022
Studijska poseta Albaniji

Započeli smo studijsku posetu Albaniji, u okviru projekta SOCIETIES 2 koji realizuje Caritas Srbije, u kome je učestvovalo Udruženje „Na pola puta“ sa projektom „Kompetencijama do kvaliteta života“.

U periodu od 27.6. do 30.6.2022. razgovarali smo sa predstavnicima vlasti i institucija, pružaocima socijalnih usluga u Tirani i Skadru, delili iskustva i radili na razvoju novih ideja i usluga.

Na sastanku sa predstavnicom Ministarstva socijalne zaštite, poverenikom za zaštitu od diskriminicije kao i sekretarom u lokalnoj samoupravi Skadar, prezentovano je na koji način se podstiče razvoj socijalnih usluga, socijalnih davanja i načini integracije osoba sa invaliditetom u Albaniji.

Podrška se pruža školskoj deci kroz asistenta u nastavi, materijalna davanja u vrednosti od 90e po licu kao i kroz davanje na besplatno korišćenje opremljenih objekata i opreme organizacijama civilnog društva.

Usled skromnih finansijskih mogućnosti, lokalna samouprava samostalno i u saradnji sa OCD konkuriše kod EU fondova, a nedostatak stručnog kadra za rad sa odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama  je jedan o gorućih problema.