VEST
29-03-2021
Radionica "Samozastupanje u praksi"
Na ovoj radionici koja je održana putem Zoom aplikacije, pored roditelja sa svojom decom, učestvovali su i naši samozastupnici Ana i Laza, koji su uz podršku stručnog tima Udruženja govorili o tome šta i gde mogu da rade, kako se ponašati na razgovoru za posao, kako pravilno napisati CV i kako ostvariti pravo na zapošljavanje i radno angažovanje.