VEST
26-04-2023
Radionica "Kultura, običaji i tradicija"
U okviru projekta "Intercultural learning for all" koje realizuje naše Udruženje zajedno sa Savezom Sumero i Republičkim centrom za poddrška na lica so intelektualna poprecenost - PORAKA, na radionicama kreiramo priručnik koji će obrađivati teme kao što su Kultura i običaji, nenasilna komunikacija, tolerancija i nediskriminacija.
Pored toga, svaka od 3 zemlje, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Srbija, pripremaju recepte jela omiljenih u njihovim zemljama, a recepti će biti napisani u formi lakoj za čitanje i biće dostupni u okviru priručnika.

Prva tema koju naše Udruženje obrađuje na svojim radionicama tiče se kulture, običaja i tradicije.

Gostoprimstvo i spremanje hrane predstavlja poseban deo tradicije i kulture kako Srbije, tako i Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, prosto se ne zna čija kuhinja ima bolju, raznovrsniju i ukusniju kuhinju. 🥧🍗🥓🍮

Naši korisnici su odlučili da prvo jelo koje će pripremiti budu vanilice 🍥🍥

Ovaj projekat finansirali su Western Balkans Fund (Fond za zapadni Balkan) i Evropska unija, u okviru Poziva za podnošenje predloga regionalnih projekata „Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“