VEST
18-03-2022
Projekat "Mogu to i ja"- PRIJAVI SE!

U projektnim aktivnostima će učestvovati oko 20 osoba sa intelektualnim teškoćama i njihove porodice, što je i maksimalan broj koji je predvidjen projektom.Aktivnosti će se realizovati u prostorijama Radnog centra Udruženja „Na pola puta“, Vojvode Radomira Putnika 26a, uz podršku i vodjenje stručnog tima.

Projektom je predvidjeno da mladi sa intelektualnim teškoćama kroz radionce krojenja, šivenja, oslikavanja tekstila kao i kroz radionice samozastupanja osnaže sopstvene kapacitete za rad i radne veštine, te razviju kapacitete za donošenje odluka, promociju sopstvenih sposobnosti, i  tako  aktivno i ravnopravno učestvuju u životu zajednice.

Usvojene veštine i nova znanja će razmeniti u 2 studijske posete sa mladima iz Beograda koji uspešno rade na razvoju socijalnog preduzetništva i zapošljavanja mladih sa intelektualnim tešoćama i  mladima iz Novog Sada koji dugogodišnji rad temelje na različitim modelima  radnog angažovanja osoba sa intelektualnim teškoćama.

Učesnici na projektu će biti i učesnici na 4 manifestacije/izložbe u gradu Pančevu.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE u aktivnostima se vrši u našoj kancelariji u  ulici Vuka Karadžića 2b, ili u Radnom centru udruženja.

Za sve dodatne informacije možete nas pozvati na  +381(60)0203737, +381(13) 341726,

e mail: aleksandra.janic@napolaputa.org