VEST
17-05-2021
Bili smo vredni, pomagali jedni drugima i izrađivali ukrasne predmete ✂️🖍👫

Ove radionice su deo projekta koji podržava Caritas, a realizuje se u okviru regionalnog projekta ,,SOCIETIES 2" koji finansira EU, sa ciljem unapređenja socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom i/ili mentalnim teškoćama, pružanja podrške porodicama i prevencije institucionalizacije.